Soğutma Çevrimi Nedir?

Soğutma çevrimi soğutucu bir akışkanın ısıyı emmesi ve daha sonra yayması ile oluşan değişikliklerinin tanımlandığı , bir soğutucu içinde gerçekleşen çevrimdir.

Alçak basınçlı olan soğutucu akışkan kompresör tarafından yüksek basınca çıkarılır. Çıkarıldıktan sonra kondensere yollanır. Kondenserde yoğuşma oluşturulup genleşme valfine doğru yollanan yoğuşma burdan geçerek alçak basınçlı sıvı haline gelir. Alçak basınçlı sıvı haline geldikten sonra buradan evaparator yardımı ile soğutması gerçekleştirilir.

Evaporatör içinde bulunan sıvı hale gelmiş soğutucu akışkanın tamamı , gaz haline dönüştürülerek ve sadece ısı bulunan soğutma gazına aktarılacaktır

Soğutma Çevrimi işleyişi

Soğutma sisteminde temelinde 4 ana elemandan oluşmaktadır.

-Kompresör

-Kondanser

-Genleşme valfı

-Evaporatör(Buharlaştırıcı)

Soğutma çevriminde ısının düşük sıcaklıkta bulunan kaynaktan , yüksek sıcaklıkta olan ortama aktarılması ile depolama alanı ya da yaşan ortamı , mekanları soğutur. Isı normal şartlarda yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru hareket sergiler. Yapılan uygulamalarda en önemli etken yalıtımdır. Bunun nedeni düşük ısı iletim katsayısına sahip yalıtım malzemeleri kullanılmaya özen gösterilir. Günümüzde kullanılan sistemlerde en sık kullanılanı Poliüretandır. Yalıtım soğutulmuş olan mekan ya da alanda düşük olan sıcaklığı korumak ve düşük sıcaklığa getirmek için gerekli enerji gücünü sıcaklığı düşürmek için kullanır. En genel halde bulunan soğutucu sistemler faz değişimli ısı pompasını temel alacak şekilde soğutucu çevrimler kullanır ve bununla beraberinde absorbeli ısı pompaları bu tarz uygulamaların hemen hemen bir çoğunda kullanılır.

Soğutma çevriminin çalışma düzeneği , matematik olarak Sadi Carnot tarafından 1824 yılında bir ısı makinesi ile tanımlanmıştır. Bir soğutucu tersinir çalışan bir ısı makinesi olmuştur.

Soğutma Çevriminde Sıcaklıklar

Doyma Durumu

Basınç 2.63 MP a’ya ce sıcaklık 45 dereceye ulaştığı zaman , bu durum soğutucu akışkanın doyduğunu doyma sıcaklığına eriştiğini gösterir.

Doyma durumu(Sıvı ve gazın bir arada olduğu hal)

Aşırı Kızma Durumu

Evaporatördeki basınç 0.84 MP a ve sıcaklık 5 derecedir. Doyma durumuna arasında 5 santigrat sıcaklıkta hemen ulaşır. Belli bir aralıkta sadece gaz halinde bulunur. O halde 30 °C ortam ısısını gaz fazındaki soğutucu akışkana aktarır ve akışkan sıcaklığı belli seviyeye yükseltir.

Aşırı Soğuma Durumu

Kondenserdeki basınç 2.63 MP a ve sıcaklık 45. Doyma haline belli mesafe arasında ulaşır. Bununla birlikte doyma halinden diğer yere aktarım sağlanırken sadece sıvı haldedir. Dış çevre havası sürekli ısı geçişi olduğu için , sıcaklık belli dereceye düşebilir. Çıkış sıcaklığının kondenserdeki sıcaklıktan düşük olma sebebine aşırı soğuma denir.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir